ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ/ΥΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ 11/11/2023 ΕΩΣ 20/11/2023