- Ανακοίνωση πρόσληψης

- Έντυπο αίτησης

- Παράρτημα 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 19/10/2023 έως τις 30/10/2023.