- Ανακοίνωση ΣΟΧ/1/2023 για πρόσληψη προσωπικού.

- Παράρτημα ανακοίνωσης - Παράρτημα Η/Υ - Παράρτημα Ξένων γλωσσών

- Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 22/12/2023 έως 02/01/2024.