Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 07.12.2022 έως 16.12.2022 .