Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 24/12/2021 έως 05/01/2022.
 
 
Τα ανωτέρω αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων:  ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας εν ελλείψει ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Τα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας, πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μαθημάτων και το Σάββατο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατόπιν έγκρισης από την Προϊσταμένη της Σχολής (Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών, ΦΕΚ 2884/Τ.Β΄/2-7-2021).  Το πρόγραμμα αυτό αφορά επίσης τους προσληφθέντες, για πενθήμερη εργασία με την παρούσα προκήρυξη ΣΟΧ 2Α/2021.