-   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2021 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ.

 

- Παράρτημα I  Γενικοί όροι πρακτικής άσκησης

- Παράρτημα II  Πρόγραμμα πρακτικής ΑΣΤΕ

- Παράρτημα III  Πρόγραμμα πρακτικής ΙΕΚ

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

 

Ημέρες Καριέρας 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Δευτέρα 12-4-2021.