Πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή Οικονομικών προσφορών  για την ανάδειξη  Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και διάθεσης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων – αιθουσών, για την πραγματοποίηση των θεωρητικών & εργαστηριακών μαθημάτων δύο(2) τμημάτων  Μετεκπαίδευσης Πελοποννήσου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) με κωδικό 2017ΣΕ01100000, Υποέργο 6 και  τίτλο «Προγράμματα/Δράσεις κατάρτισης -μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»  για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022.