Πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή Οικονομικών προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας ανάδειξης  Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και διάθεσης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων – αιθουσών, για την πραγματοποίηση των θεωρητικών & εργαστηριακών μαθημάτων τριών(3) τμημάτων  Μετεκπαίδευσης Πελοποννήσου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5200541 στο  «ΤΠΑ Υπουργείου Τουρισμού 2021-2025» και  τίτλο έργου «Προγράμματα/Δράσεις κατάρτισης -μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»  για το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023. 

Κάντε κλικ εδώ